NAVOIYNING “MAHBUB-UL-QULUB” ASARIDA MUG‘ANNIYLAR TA’RIFI

Authors

  • Nozimaxon Mirzayeva O‘zR FA Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyi

Keywords:

Alisher Navoiy, mug‘anniy, mug‘bacha, bayt, ruboiy, g‘ichchak, ofiyat, may, istiloh

Abstract

Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Mahbub-ul-qulub” asari insoniyatning komillikka boshlovchi tarbiyaviy manba ekanligi to‘g‘risida keltirilgan. Asarda mug‘anniylarga shoirning morojaati, qo‘shiqchi va cholg‘uchilar haqida alohida fikr va mulohazalari bildirilgan. Alisher Navoiyning odob-ahloq va ta’lim tarbiya masalalariga bag‘ishlangan “Mahbub ul-qulub” asari yigirma ikkinchi faslida “Mutrib va mug‘anniylar zikrida” qo‘shichi va sozandalarga berilgan ta’rifida alohida fikr beriladi. Asar komil inson ahloqi, go‘zal xulqi, tarbiyaga oid bo‘lgan muhim manba hisoblanadi. Asardagi baytlar, ruboiylarda ulug‘ shoir va mutafakkirlarning ham hayoti haqidagi xulosalarni keltirgan.

Downloads

Published

2024-03-15